Användarvillkor

ÖVERSIKT


Denna webbplats drivs av RetroBack. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "våra" till RetroBack.

RetroBack erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/ eller köpa något av oss, engagerar du dig i vår "tjänst" och accepterar att vara bunden av följande villkor ("användarvillkor", "villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och/eller tillgänglig via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, handlare och/ eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal kan du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den aktuella butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan granska den senaste versionen av användarvillkoren när som helst på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga upp uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter publiceringen av eventuella ändringar innebär godkännande av dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

AVSNITT 1 - ONLINE BUTIKSVILLKOR
Genom att godkänna dessa användarvillkor, bekräftar du att du minst är myndig i din stat eller bostadsprovins, eller att du är myndig ålder i din delstat eller provins eller där du har gett oss ditt samtycke till låt någon av dina mindre anhöriga använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller obehöriga ändamål och inte heller vid användning av tjänsten bryta mot lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv art.
Ett brott mot eller brott mot någon av villkoren kommer att leda till en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR
Vi förbehåller oss rätten att neka service till någon av någon anledning när som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inklusive kreditkortsinformation) inte kan överföras okrypterat och omfatta (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att överensstämma och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring över nätverk.
Du samtycker till att inte reproducera, kopiera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss .
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för enkelhets skull och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - NÖJAGTIGHET, KOMPLETHET OCH INFORMATIONENS TIDLIGHET
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje beroende av materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera information på vår webbplats. Du godkänner att det är ditt ansvar att övervaka ändringar av vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRIS
Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan föregående meddelande.
Vi är inte ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella ändringar, prisändringar, avstängning eller avbrott i tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER 
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas enligt vår returpolicy.
Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas på skärmen så exakt som möjligt